Ақиқатты ешкімді кемсітуге болмайды, 

керісінше, ақиқат бәрін қызықтырады

әл – Кинди 

Гагилилео мен Ньютон сияқты ғалымдар дәстүрлі түрде механика туралы, кеңістік, қозғалыс және денелер бір-бірімен байланысты емес деп айтқан кезде, әл-Кинди бұл ұғымдардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты деп сендірді және де криптографияның әкелерінің бірі болған.

          Ибн Надим әл-Киндидің еңбектерін зерттей бастағанда, ол жазған трактаттардың саны екі жүз отыз сегізден асып кетті (238!). Барлық осы трактаттар он үші ғылымға енгізілді(13!).

Әл-Кинди (800 — 879 ж.ж.) — «араб философы»атанған алғашқы ірі араб тілді философ. Ол метафизика, этика, логика, психология, медицина, фармакология, математика, астрономия, астрология және оптикаға дейінгі жүздеген түпнұсқа трактаттар жазды, сонымен қатар рухтар, қылыштар, зергерлік бұйымдар, сияқты шынайы практикалық тақырыптарға қатысты. Ғылым мен ежелгі грек философиясының жетістіктерін — Птолемей, Евклид, Аристотель және т.б. еңбектерін жақсы зерттеді.

Ол «Сәулелер туралы», «Отты айналар туралы», «Аспанның көк түсінің себебі туралы», «Толқындар мен толқындардың себебі туралы», «Қар, бұршақ, найзағай, күн күркіреуі туралы», «Жаңбыр мен жел туралы», «Қылыштар мен жақсы пышақтардың темірі туралы», «фармакопея туралы», «хош иісті заттар мен дистилляция химиясы туралы» кітаптар жазды.. Сондай-ақ, кітапта парфюмерия жасаудың 107 әдісі мен рецептері және парфюмерия өндіруге арналған жабдықтар туралы жазған. Әл-Кинди алтын мен күміс сияқты асыл металдарды жасанды түрде жасау туралы салмақты трактатқа ие. Әл-Киндидің метафизикасы Роджер Бекон мен Вителло метафизикалық білімінің негізі болды. Сонымен қатар Ол Тигр мен Ефрат арасында арнайы канал құрылыстарын ойлап тапқан инженер-механик ретінде де танымал.

Сондай-ақ салыстырмалылық теория туралы бірінші болып айтқан араб-мұсылман философы. Гагилилео мен Ньютон сияқты ғалымдар дәстүрлі түрде механика туралы, кеңістік, қозғалыс және денелер бір-бірімен байланысты емес деп айтқан кезде, әл-Кинди бұл ұғымдардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты деп сендірді және де криптографияның әкелерінің бірі болған. Әл-Халилдің (717-786) жұмысына сүйене отырып,

Әл-Киндидің «Криптографиялық хабарламалардың шифрын ашу туралы қолжазба» атты кітабы криптоанализдің пайда болуына серпін берді, статистикалық тұжырымдарды қолданудың ең алғашқы белгілі тәсілдері болды. Шифрды бұзудың бірнеше жаңа әдістерін, атап айтқанда жиілікті талдауды ұсынды. Математикалық және медициналық білімін қолдана отырып, ол дәрігерлерге дәрі-дәрмектердің тиімділігін анықтауға мүмкіндік беретін шкала жасай алды. Ибн Надим әл-Киндидің еңбектерін зерттей бастағанда, ол жазған трактаттардың саны екі жүз отыз сегізден асып кетті (238!). Барлық осы трактаттар он үші ғылымға енгізілді(13!).

Сондай-ақ, әл-Кинди Аристотель мен басқа да ежелгі грек ғалымдарының еңбектерін араб тіліне аударған алғашқы адам болып табылады. Осылайша, мұсылман шығысына перипатетизм идеялары бірінші болып Әл-Киндиді әкеледі. Әл-Киндидің қаламына арифметикаға кіріспе туралы төрт трактат, инженерлік есептеулерді қолдану туралы төрт трактат, жұлдыздардың орналасуы туралы трактат, астролаб құру, Аристотельдің құдайлық тұжырымдары, медицина туралы трактаттар және музыкология туралы трактаттар кіреді.

Эпистемологиядағы ең маңызды жұмыс — әл-Киндидің «Бірінші философия туралы», атап айтқанда «Интеллект туралы» (Abu Rida 1950, 353-8; сонымен қатар Маккарти 1964, Руффиненго 1997). Бұл трактат қысқа және аз дәлелдерге қарамастан ерекше назар аударды, өйткені бұл грек интеллект таксономиясының деңгейлерге немесе түрлерге әсерін көрсететін алғашқы араб жұмысы. (См. Әсіресе Jolivet 1971, Endress 1980.) Александр, Фемистий, Филопон және басқа да комментаторлар ұсынған әртүрлі нұсқалары бар бұл таксономиялар өз кезегінде Аристотельдің 3-ші кітабында және басқа жерлерде ақыл-ой туралы ескертулерін жүйелеуге тырысты.

Өз кітабында «Интеллект туралы» әл-Кинди адам интеллектті тек сезініп қана қоймайды, сонымен қатар бекітеді дейді. Сезім сияқты, адамның ақыл-ойы да потенциал күйінде басталады. Бұл ақыл-ойдың бірінші түрі, интеллектуалды формаларды ұстап алу мүмкіндігі болып табылатын әлеуетті интеллект. Ол пішінді ұстап, шынымен ойласа, ол «нағыз ақылға» айналады. Сонда біз бұл формалар туралы өз қалауымыз бойынша ойлана аламыз. Біздің мұны істеу қабілетіміз — әл-Кинди «алынған интеллект»деп атайды (әл-Фарабиден «алынған интеллектпен»шатастырмау керек, бұл көптеген зияткерлік формалардың жан-жақты жетістігін білдіреді). Есіңізде болсын, ақыл-ойдың бұл түрлері іс жүзінде бірдей, үш түрлі күйдегі адам ақыл-ойы: толығымен әлеуетті, толығымен өзекті және уақытша әлеуетті, бірақ өз қалауы бойынша актуализациялауға қабілетті.

Осылайша, шындық материя оның пішіні, саны сапасы немесе қатынасы жоқ. Ол басқа терминдермен сипатталмайды: оның түрі де, ерекше айырмашылығы да, жеке тұлғасы да, кездейсоқтық та, жалпы оқиға да жоқ. Ол қозғалмайды және іс жүзінде жоққа шығарылатын ештеңемен сипатталмайды. Демек, бұл тек таза бірлік, мен бірліктен басқа ештеңе айтпаймын. Әр бірлік, одан басқа, бірнеше.

Әл-Кинди

       Әл-Киндидің ғылыми қызығушылықтары метафизика, логика, этика, математика, астрономия, медицина, метеорология, музыка теориясы және оптика болды. «Араб философы»өзінің отандастарын ежелгі ойшылдардың еңбектерімен таныстыруға көп көмектесті (кейбір зерттеушілер 2л-Киндидің өзі грек тілін жақсы білген деп айтады). Ол Аристотельдің «Метафизика», Птолемейдің «География» және Эвклидтің еңбектерінің аудармаларын өңдеді. Сонымен қатар, ол Аристотельдің «поэтикасы» және Порфирияның «кіріспелері» туралы араб тілінде қысқаша мәлімдемелер берді.

Әл-Киндидің философиялық шығармаларының көпшілігі соңғы уақытқа дейін жоғалып кетті деп саналды. Осы ғасырдың 30-жылдарында ғана Стамбулда неміс шығыстанушысы X. Риттер әл-Киндидің 29 трактатынан тұратын ежелгі қолжазбаны таба алды, олардың көпшілігі «бірінші философия», логика және эпистемология мәселелеріне қатысты (бұл трактаттарды редакциялау жұмыстары соңғы жылдары мысыр ғалымы Абу-Рид жасаған). Әл-Киндидің ең маңызды философиялық еңбектері – «Аристотель кітаптарының саны туралы трактат», «Ақылтуралы», «Бірінші философия туралы» , «Заттардың анықтамалары мен сипаттамалары туралы», «Жан туралы пайымдау», «Пайда болу мен жойылудың жақын себептері туралы трактат»,«Бес болмыс туралы кітап».

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Абу Рида, М.АХ (редактор), 1950/1953, Аль-Кинди, Расаил аль-Кинди аль-Фальсафийя , 2 тома, Каир: Дар аль-Фикр аль-Араби.
  2. Адамсон, П., 2002a, «Абу Ма’шар, аль-Кинди и философская защита астрологии», « Исследования философии и теории медицины», 69: 245–270.
  3. -, 2002b, «До сущности и существования: концепция бытия Аль-Кинди», Журнал истории философии , 40: 297–312.
  4. -, 2003 г., «Аль-Кинди и мутазила: божественные атрибуты, творение и свобода», Арабские науки и философия , 13: 45–77.
  5. -, 2005 г., «Аль-Кинди и восприятие греческой философии», в «Кембриджском компаньоне по арабской философии» , изд. П. Адамсон и Р. К. Тейлор, Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 32–51.

Данат ЖАНАТАЕВ,

                                                                                                                                   Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық  университетінің доценті,

философия ғылымдарының кандидаты.

ДШЛШМБЕТОВА Альбина,

МҰХТАРОВА Айдана,

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің магистранттары.

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды поштаңыз жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *