Шығарушы және меншік иесі:«MODERN MEDIA ALMATY» ЖШС

Редакцияның мекен-жайы: Редакцияның мекенжайы: 040600, Алматы облысы, Ұзынағаш, Тәуелсіздік, 81

Тел.:+7 701 730 9612
E-mail: farabi_shakirti@mail.ru